CN Beijing Zenda

From Bioblast
Jump to: navigation, search

OROBOROS INSTRUMENTS

OROBOROS         Products         Purchase         Support         O2k-Publications         Workshops & Events         O2k-Network         Feedback         ContactCN Beijing Zenda

OROBOROS O2k-Network

O2k-Network
O2k-Network Lab ZENDA Limited Liability Company

ZENDA LLC is the official distributor of OROBOROS INSTRUMENTS in China

Address BEIJING

B70 Linda Plaza, No. 8 Dongtudeng Rd.

Chaoyang District, Beijing, China


SHANGHAI

2711 Yuanda Building, No. 360 Changshou Road

Putuo District, Shanghai, China


WUHAN

729 room, Hanfei Building No. 1038 Jiefang Avenue

Jiangan District, Wuhan, China,

City Shanghai, Beijing, Wuhan
State/Prov
Country China
Weblink http://www.zendainc.com
Contact Zeng Jintao
Team Chai Meijian, Cheng Ming, Huang Qi, Fan Bo, Du Fangyi, Xin Huixin, Xin Yuan, Yang Yaohua, Zhang Bin
Team previous
Status OROBOROS representative China
OROBOROS Events ASMRM 2015 Hangzhou CN, IOC94 Shanghai, IOC71, IOC63, IOC48
Topics


O2k-Publications

 PublishedReference
MiPNet20.11 IOC102 Wuhan CN2015-05-25
O2k-Network
Wuhan CN, 2015 May 25-26. OROBOROS O2k-Workshop on HRR and O2k-Fluorometry, IOC102. OROBOROS representative in China: »CN Beijing Zenda.
MiPNet19.09 IOC94 Shanghai CN2014-06-27
O2k-Network
Shanghai CN, 2014 Jun 27-Jul 02. OROBOROS O2k-Workshop on HRR and O2k-Fluorometry, IOC94. OROBOROS representative in China: »CN Beijing Zenda.
MiPNet17.20 IOC712012-11-07
O2k-Network
Chongqing CN, 2012 Nov 07. OROBOROS O2k-Workshop on high-resolution respirometry (HRR) and O2k-Fluorometry, IOC71.
MiPNet16.05 IOC632011-08-26
O2k-Network
Beijing CN, 2011 Aug 26-27. OROBOROS O2k-Workshop on high-resolution respirometry (HRR) and O2k-Fluorometry, IOC63.

O2k-Abstracts

update please

OROBOROS representative in China

» MiPNet Laboratories China

Zeng Jintao, Director


Zenda Shanghai Office

» Contact for East China


2711 Yuanda Building, No. 360 Changshou Road

Putuo District, Shanghai, China


Xin Yuan
Yuan Xin

Tel: 86-15821657315

xyuan@zendainc.com


Chai Meijian

Chai Meijian

Tel: 86-18501643129,

mjchai@zendainc.com


Huang Qi

Tel: 86-13764009967

qhuang@zendainc.com


Zenda Beijing Office

» Contact for North China


B70 Linda Plaza, No. 8 Dongtudeng Rd.

Chaoyang District, Beijing, China


Du Fangyi

Tel: 86-13641079436

fydu@zendainc.com


Xin Huixin

Tel: 86-19610025801

hxxin@zendainc.com


Fan Bo

Tel: 86-18610621244

bfan@zendainc.com


Zenda Wuhan Office

» Contact for Central and West China


729 room, Hanfei Building No. 1038 Jiefang Avenue

Jiangan District, Wuhan, China


Cheng Ming

Sales manager

Tel: 86-13554361876, 86-13377880018

mcheng@zendainc.com


Zhang Bin

Tel: 86-13667211480

bzhang@zendainc.com


Yang Yaohua

Tel: 86-18907110131 

yhyang@zendainc.com


O2k-Workshops with OROBOROS and Zenda LLC

  • OROBOROS O2k-Workshop with ZENDA LLC, Wuhan. 2015 May 25-26. » IOC102 Wuhan
  • OROBOROS O2k-Workshop with ZENDA LLC, Shanghai. 2014 Jun 28-Jul 2. » IOC94 Shanghai
  • Chongqing, CN, 2012 Nov 7-8. » IOC71
  • Beijing, CN, 2011 Aug 26-27. » IOC63
  • Tianjin, CN, 2008 Nov 9, at ASMRM. » IOC48